Welcome to USOS 2017 website

USOS 2017 ÖZET KİTAPÇIĞI              

USOS 2017 PROGRAM

 

16th International Primary Teacher Education Symposium

USOS 2017

European University of Lefke

www.eul.edu.tr

Sempozyum Hesap Numarası (Lütfen banka ödeme makbuzunuzu usos2017@eul.edu.tr adresine mutlaka gönderiniz)

TC İşbankası Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi Şubesi

Şube no: 6806 hesap no:0018511

IBAN: TR12 0006 4000 0016 8060 0185 11

Değerli Araştırmacılar ve Meslektaşlarım,

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017) Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde bulunan Acapulco Resort - Convention - SPA Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde 1994 yılından bu yana farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 15 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu Sempozyumun 16.sını 08-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapmaktan onur duymaktayız. 

Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve ilkokul eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz.

Bildiri özet kitapları sempozyum kitiyle birlikte Sempozyumda katılımcılara verilecektir. Bildiri tam metinlerinin ise ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olan dergilerde özel sayı olarak yayınlanması hususunda çalışmaktayız. Bu konuda sempozyuma destek veren dergilerin isimleri özet metin kabulünden sonra sempozyum sayfasında bildirilecektir.

Sizleri 08-11 Mayıs 2017 tarihlerinde Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak olan 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla...

Prof. Dr. Oğuz SERİN

Lefke Avrupa Üniversitesi

Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı

Dear Colleagues and Researchers,

16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) hosted by European University of Lefke Dr Fazıl Küçük Faculty of Education, is going be held in Acapulco Resort - Convention - SPA Hotel which is in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC).

Since 1994, hosted by 15 different faculty of education, USOS has gained prestige with the increased scientific quality and professional facet. Thereby, we are honoured to host the 16th of USOS in TRNC during  08-11 May 2017.

The purpose of the symposium is to share experiences and practices in the field of ‘Primary School Teaching and Teacher Training’, to gather academicians, teachers and students in the field with the aim of carrying the social interaction to the peak among, to manage collaboration and coordination and to create new aspects and research interests.

For the aim of increasing the quality of the symposium, we are going to try hard to achieve participation of notable scientists both from our country and abroad. We are going to spread a huge effort on discussing and evaluating current problems of Primary School Teaching and Teacher Training in details and creating the required scientific atmosphere during the symposium.  Within this context; there are going to be presentations, conferences, panels, poster presentations and workshops. Briefly, we are in the preparation of a symposium full of scientific and social interaction.

Book of abstract will be given to participants within the symposium kit. We are also working on dealing with journals to have a special issue for the presentations’ full-text. The list of the journals supporting the symposium will be announced on the symposium web-site.

We declare that we are going to be more than happy to see you in 16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) hosted by European University of Lefke Dr Fazıl Küçük Faculty of Education and wish you good luck and amenities in your studies.

Best regards...

Prof. Dr. Oğuz SERİN

Dean

European University of Lefke 

Dr Fazıl Küçük Faculty of Education 

Start here to submit a abstract to USOS 2017

Özetinizi Yüklemek için Lüfen Linki Tıklayınız USOS 2017